Založ si blog

7. Presaďme Najvyšší správny súd do Košíc. Substrát sa nerozptýli a výsledok bude lepší

Čítaj1 len ak máš IQ 104 a viac a/alebo si príslušníkom tajnej služby a/alebo si poslancom. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

Poďme teda IN MEDIAS RES2.

Najvyšší správny súd by mal už čoskoro vzniknúť. Po vzniku ďalšieho súdu by tak Slovensko mohlo dovŕšiť ďalšie štádium funkčného právneho štátu.

Zakonodárcovia – demokraticky v parlamentnej demokracii zvolení poslanci slovenského parlamentu, pôvodne pred zvolením do svojích ctených poslaneckých funkcií pôsobiaci v rôznych povolaniach (napr. aj kuchár-čašník, vodič autobusu, tenistka, gynekológ atď.) aktuálne diskutujú o novom súde a nakoniec príjmu aj zákon/y (zmeny Ústavy SR).

K vzniku nového súdu na Slovensku (Najvyššieho správneho súdu) sa vyjadrujú teraz mnohí. Okrem poslancov s rôznym stupňom vzdelania a kvalifikácie, ministerky spravodlivosti SR, sudcov NR SR, predsedu súdnej rady SR sa k veci vyjadrím aj ja na svojom blogu pravdy pravdivej.

Keďže poslancom nie som a o moje 20 ročné odborné právne znalosti a poznatky nemá záujem ani výkonná3 a ani zákonodárna moc na Slovensku, tak možno si tento blog prečíta pár kompetentných a právne vzdelaných poslancov a zamyslia sa.

Po prvé. Na Slovensku funguje už 30 rokov také pravidlo, že zákony sa vytvárajú spôsobom „z každého rošku trošku“. To znamená asi to, že zákonodárcovia si väčšinou vyberú veci so zákonov v iných krajinách, namixujú to a aplikujú na slovenské prostredie. Výsledok je väčšinou taký, že aj keď vyberú to „najlepšie“ z rôznych krajín, veci na Slovensku nefungujú normálne ako by mali.

Po druhé. Alebo sa mýlim a myslíte si, že veci na Slovensku normálne fungujú tak, ako by mali fungovať ?

Poučenie podľa môjho názoru by teda mohlo byť: Nie je účelné vymýšľať teplú vodu a robiť mix rôznych zákonov z rôznych krajín.

Najjednoduchším riešením je skopírovať zákon z krajiny, kde funguje. A následne ho už „len“ aplikovať v reálnom živote.

Nič viac a nič menej.

Eliminuje sa do maximálnej možnej miery chybovosť a nekompetentnosť viacerých zákonodárcov a výsledok bude X krát lepší ako zákonodárny mix zákonodárcov slovenského parlamentu, ktorých pôvodné profesie (pred zvolením do NR SR) boli aj napríklad kuchár-čašník, vodič autobusu, tenistka, gynekológ atď..

Vráťme sa ale k Najvyššiemu správnemu súdu. Vzniká opäť nejaký mix model, kde každý sa snaží presadiť si svoju čerešničku do zákona.

Mnohí sa odvolávajú na Českú republiku a český Nejvyšší správní soud.

OK. Tak keď už sa mixuje nový zákon všehochuť, odporúčam poslancom inšpirovať sa českou cestou pri Najvyššom správnom súde na Slovensku. Ak už v ničom inom, tak v umiestnení sídla tejto inštitúcie.

Veľmi jednoducho vysvetlím:

Sídlo českého Nejvyššího správního soudu je v Brne.

Sídlo českého Ústavního soudu je rovnako v Brne.

Sídlo slovenského Najvyššieho správneho súde môže byť kľudne aj v Košiciach.

Sídlo slovenského Ústavného súdu už v Košiciach je, takže ak by bol Najvyšší správny súd v meste Východu kde nič nie je, na škodu by to vôbec nemuselo byť.

Myslím si, že výsledok by bol v budúcnosti z mnohých dôvodov lepší, keď nový súd bude v Košiciach a nie v Bratislave.

Odborný personálny substrát5 správneho kolégia Najvyššieho súdu SR by sa nemusel rozptýliť do iných kolégií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave a externého prostredia v Bratislave, v dôsledku čoho by výraznou mierou nebolo ohrozené zachovanie inštitucionálnej pamäte a odborného výkonu súdnictva na najvyššom súdnom orgáne v Bratislave ale veľmi jednoducho, odborný personálny substrát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR by sa presadil do Košíc.

Niet žiadnej pochybnosti, že reálnu zodpovednosť za to, kde bude umiestnený Najvyšší správny súd a odborný personálny substrát5 správneho kolégia Najvyššieho súdu SR majú politici.6

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené. 

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu7na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami8, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

Sledujte moje blogy tak ako ich sledujú tajnoši123 a dozviete sa informácie O KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 104 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3

4 Robert Fico: „Samotná myšlienka, že by mafia mohla mať záujem o východné Slovensko je absurdná, lebo tam nič nie je.“

5Vzhľadom na aktuálnu neistotu sudcov a zamestnancov Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyplývajúcu z navrhovanej právnej úpravy, hrozí, že odborný personálny substrát správneho kolégia sa rozptýli do iných kolégií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a externého prostredia, v dôsledku čoho je výraznou mierou ohrozené zachovanie inštitucionálnej pamäte a odborného výkonu súdnictva na najvyššom súdnom orgáne. Upozorňujeme výkonnú a zákonodarnú moc, že nezabezpečenie uvedenej personálnej a materiálnej kontinuity jednoznačne vyústi do nenaplnenia očakávaní odbornej, ako aj laickej verejnosti v riadny a efektívny výkon správneho súdnictva tejto novej súdnej inštitúcie, ako aj zhorší prístup občanov k spravodlivosti a efektívnemu súdnemu konaniu. Na záver dodávame, že z pohľadu občana je najdôležitejšie, aby bolo v jeho veci rozhodnuté nie len správne, ale aj v primeranej lehote.  sudcovia Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky –https://www.nsud.sk/otvoreny-list-sudcov-spravneho-kolegia-najvyssieho-sudu-poslancom-narodnej-rady-k-novovznikajucemu-najvyssiemu-spravnemu-sudu/

6 PROPAGANDA A SLOBODA MASOVEJ INFORMÁCIE – https://www.osce.org/files/f/documents/7/c/356391.pdf

7  Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

8 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

12. Aký je plán B, ak vakcína na COVID 19 nebude fungovať ?

27.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 99 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. Nie som lekár ale právnik, takže z logiky veci by som sa k medicínskym otázkam nemal vyjadrovať. Ale … 🙂 Logika na Slovensku nie celkom funguje, lebo však aj v slovenskom parlamente máme [...]

11. Zasahuje vianočný korupčný stromček k tajnošom123?

24.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 100 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. JUDÁŠ akcia NAKA naplno odhalila, že v štáte slovenskom nie že je niečo prehnité, ale tento štát je naplno prehnitý korupciou odspodu až nahor. Bez ohľadu na to, že sa stále domnievam, že nielen [...]

10. Demokracia sa na fašistický režim može zmeniť neočakávane

12.12.2020

Čítaj1 len ak máš IQ 101 a viac a/alebo si príslušník tajnej služby a/alebo si poslanec. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time. Poďme teda IN MEDIAS RES2. Slovenský parlament reprezentuje demokratickú vzorku slovenských voličov. Našťastie alebo možno aj bohužiaľ 🙂 Dnešná demokraticky zvolená menšina poslancov s fašistickým a komunistickým [...]

Jake Angeli / Jacob Chansley /

Simpsonovci nepredpovedali útok na Kongres, obrázok i na Slovensku zdieľali stovky ľudí

15.01.2021 19:30

Obrázok bol graficky upravený a nepochádza zo žiadnej skutočnej epizódy Simpsonovcov, čo potvrdil aj jeden zo scenáristov a producentov seriálu Matt Selman.

Očkovanie / Vakcína / Koronavírus / Covid /

Dánsko je v očkovaní proti Covidu lídrom EÚ, 80 percent Dánov chce vakcínu

15.01.2021 18:33

Rýchlosť očkovania súvisí s tým, že Dánsko všetky použiteľné vakcíny okamžite aplikuje. Podľa vlády vakcíny, ktoré sa dotknú dánskej pôdy, treba okamžite použiť.

F16 / Stíhačka /

Rusko po USA odstúpilo od Zmluvy o otvorenom nebi, Biden pripustil eskaláciu napätia

15.01.2021 17:35

Zmluva podpísaná v roku 1992 mala za cieľ budovať dôveru medzi Ruskom a Západom po skončení studenej vojny a bola vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia.

Mark Rutte

Holandská vláda pre krivdu na 20-tisícoch rodičov podala demisiu

15.01.2021 16:15

Demisia vlády ale podľa politológov na výsledok marcových volieb zrejme veľký vplyv mať nebude.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 33
Celková čítanosť: 117312x
Priemerná čítanosť článkov: 3555x

Autor blogu