Založ si blog

1. Tajná služba a špeciálny prokurátor a naši ľudia

Čítajlen ak máš IQ 110 a viac a/alebo si príslušníkom tajnej služby. Inak to nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

Šéfko mi dnes schválil pokračovanie v písaní mojich blogov a preto poďme teda IN MEDIAS RES2.

Novinár na konkurenčnom médiu pravdy dnes napísal článok: Kováčik je stále špeciálny prokurátor, hoci je vo väzbe3

Odhalenie, že nevinný4 špeciálny prokurátor Kováčik (toho času vo väzbe) stále disponuje bezpečnostnou previerkou Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) – TAJNEJ SLUŽBY5 na stupeň PRÍSNE TAJNÉ nie je žiadnou utajovanou skutočnosťou.

Tak ako nie je utajovanou skutočnosťou, že previerkou Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) na stupeň PRÍSNE TAJNÉ disponovala svojho času aj nevinná Monika Jankovská6 v tom čase pôsobiaca v pozícii štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a sudkyne  s  prerušeným výkonom funkcie sudcu (toho času tiež vo väzbe).

Bezpečnostnými previerkami Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) disponovali aj nevinné osoby7 (toho času tiež vo väzbe) obvinené zo závažnej trestnej činnosti (bližšie napr. v uznesení MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, národná kriminálna agentúra, odbor Bratislava, 2. oddelenie vyšetrovania, ČVS: PPZ-331/NKA-BA2-2020, Bratislava 05.11.2020, zverejnené na web stránke www.justicnamafia.sk)

Z vyššie uvedených faktov, skutočností a poznatkov preto vôbec nie je prekvapujúcim zistením, že nevinný Dušan K. stále disponuje bezpečnostnou previerkou Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) na stupeň PRÍSNE TAJNÉ.

Práve naopak, bolo by čudné, ak by nevinný Dušan Kováčik nedisponoval bezpečnostnou previerkou Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) na stupeň PRÍSNE TAJNÉ. Viac nabudúce 🙂

Národný bezpečnostný úrad v prípade bezpečnostnej previerky špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nepochybil8. Uviedol to 13.05.2019 po rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ jeho predseda a opozičný poslanec za SaS Ľubomír Galko s tým, že to vyplynulo z kontroly na NBÚ. Výbor ešte vo februári 2019 prijal uznesenie, ktorým požiadal riaditeľa NBÚ, aby skontrolovali previerku pána Kováčika.

Z hľadiska spoločenskej škodlivosti možno korupciu v širšom význame chápať ako odklon od „sledovania predovšetkým verejného záujmu, zneužívanie verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť vlastné individuálne či skupinové záujmy, ako aj zneužitie svojho postavenia na obohatenie seba alebo inej osoby v súkromnej oblasti. Motívom je získať neoprávnené zvýhodnenie pre seba alebo inú osobu, na ktoré nie je nárok“.9

Preto sú veľmi dôležité v boji proti korupcii aj prednášky dočasného policajného prezidenta JUDr. Petra Kovaříka10 ako je napríklad táto prednáška z 24. septembra 2020


V zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o

a)  nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci,

b)  trestnej činnosti verejných činiteľov,2)

c)  nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,

d)  závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,

e)  platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov.

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené.

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu11na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami12, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 110 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3 The best parts of an article: Už mesiac je špeciálny prokurátor D.K. vo vyšetrovacej väzbe pre obvinenie z korupcie a spoluprácu s organizovaným zločinom. ako obvineného dostať z významnej funkcie, je, že by mu Národný bezpečnostný úrad odobral previerku na stupeň prísne tajné, ktorú špeciálny prokurátor musí mať. Potom by Kováčikovi funkcia zanikla automaticky.

Ako prísť o previerku

Hoci NBÚ zrejme v Kováčikovej veci koná, previerka mu zatiaľ platí.

Úrad sa k postupu nechce vyjadrovať, keďže pracuje v neverejnom režime. Vo všeobecnosti však popísal ako postupuje, ak sa rozhodne niečiu previerku otvoriť.

„NBÚ si pri akomkoľvek podnete alebo podozrení vyžiada podklady od štátnych orgánov a iných právnických osôb, akými sú napríklad SIS, Vojenské spravodajstvo, polícia či daňový úrad,“ povedal hovorca úradu Peter Habara.

Oslovené inštitúcie musia úradu dodať akékoľvek získané informácie v zákonnej lehote päť mesiacov. Na samotné rozhodnutie však úrad lehotu nemá.

Preverovaný má možnosť vyjadriť sa k novým skutočnostiam na bezpečnostnom pohovore. Do úvahy prichádza aj vyšetrenie na detektore lži.

NBÚ má možnosti, ako urobiť bezpečnostný pohovor, aj keď je človek vo väzbe. Upozorňuje zároveň, že keď je za mrežami verejný funkcionár s pozastaveným výkonom funkcie, nemá už prakticky možnosť dostať sa k utajovaným informáciám.

„NBÚ napriek tomu pri stíhaných alebo väznených držiteľoch osvedčenia koná proaktívne a s vysokou urgenciou,“ tvrdí Habara.

Bývalý riaditeľ NBÚ Ján Mojžiš si nepamätá, že by za jeho éry úrad konal voči osobe, ktorá je vo väzbe.

Upozorňuje, že NBÚ pri rozhodovaní nemusí čakať, kým súdy rozhodnú o vine alebo nevine. „Sú to dva rôzne procesy. NBÚ len zisťuje, či daná osoba spĺňa kritériá dané zákonom.“

Medzi bezpečnostné riziká stanovené zákonom patrí činnosť proti záujmom štátu, aj úmyselné porušovanie právnych predpisov.

Nespoľahlivý je tiež človek, ktorý svojím konaním preukázal nečestnosť či nedôveryhodnosť pri ochrane utajovaných skutočností, prijal neoprávnené platby alebo výhody, alebo zneužíval svoje postavenie.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22541164/dusan-kovacik-specialny-prokurator.html

 

Nadštandardný plat

Ak by úrad Kováčikovi previerku odobral, mohol by sa ešte odvolať. Jeho odvolanie by posudzovala parlamentná komisia.

Kováčik má pozastavený výkon funkcie, v úrade ho zastupuje námestník Alexander Biró. Kováčik berie 30 percent z platu, ktorý má ako špeciálny prokurátor nadštandardný.

Za minulý rok Kováčik podľa zistení Transparency International zarábal mesačne 6,7 tisíca eur bez odmien, paušálnych náhrad a 13. a 14. platu. Tretina z tejto sumy je viac ako 2200 eur.

Prísne tajné

  • za minulý rok NBÚ udelil 4268 osvedčení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,

  • 295 z nich bolo na najvyšší stupeň prísne tajné,

  • zároveň v 28 prípadoch NBÚ rozhodol, že previerku nevydá, alebo ju odoberá.

4 Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Viac aj v blogu s názvom: Obvinení v OČISTCI sú nevinní –https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/17/obvineni-v-ocistci-su-nevinni/

5 v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96: NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou.

6 Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Viac aj v blogu s názvom: Obvinení v OČISTCI sú nevinní –https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/17/obvineni-v-ocistci-su-nevinni/

7 Viac aj v blogu s názvom: Ako participovali tajné služby na deštrukcii právneho štátu na Slovensku ?https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/06/ako-participovali-tajne-sluzby-na-destrukcii-pravneho-statu-na-slovensku/

8 Šéf NBÚ po výbore, kde sa rozprávali o previerke špeciálneho prokurátora Kováčika, utiekol –https://www.noviny.sk/politika/439677-sef-nbu-po-vybore-kde-sa-rozpravali-o-previerke-specialneho-prokuratora-kovacika-utiekol

9 PREVENCIA KORUPCIE, ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/co-je-korupcia/

10 Viac aj v blogu s názvom: Boj proti korupcii v právnom štáte. Prezident vysvetľuje –https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/24/boj-proti-korupcii-v-pravnom-state-prezident-vysvetluje/

11 Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

12 Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

Boris Susko, NR SR

Dva dni a hotovo, ďalšia novela Trestného zákona odklepnutá. Odborníci: Koalícia mohla konať už skôr

16.07.2024 21:05

Debata sa počas dvoch dní v pléne vyostrila a spor sa točil najmä okolo dvoch vecí – ochrany európskych a slovenských peňazí a definície finančných záujmov Európske únie (EÚ).

auto, dieta, otec, POUZIVAT IBA AKO NAHLAD!!!!

Ľudia sú nepoučiteľní. Na Spiši zomrelo dieťa, ktoré nechali v rozhorúčenom aute

16.07.2024 20:30, aktualizované: 21:05

Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

840727075

Z letných radovánok horor. V Borinke chlapca zasiahol elektrický prúd

16.07.2024 20:10

Vrtuľník ho previezol do nemocnice na ošetrenie.

izrael

Izraelské údery zabili v Gaze viac ako 60 Palestínčanov, zomierali aj ľudia v Libanone

16.07.2024 19:45, aktualizované: 22:26

Najsmrteľnejší útok sa odohral v blízkosti čerpacej stanice pri meste Chán Júnis.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186973x
Priemerná čítanosť článkov: 5053x

Autor blogu