Založ si blog

Obvinení v OČISTCI sú nevinní

Mediálna poprava a lynč obvinených1 v kauzách s fatalistickými názvami ako napr.: Víchrica, Búrka, Očistec, Božie mlyny navodzujú dojem, že obvinení v týchto kauzách už „skončili a sú vinní.“

Viacerí z Vás ste sa ma dopytovali, ako vidím ďalší vývoj v týchto káuzách, takže poďme teda in medias res2

Je potrebné uviesť, že na mediálnom lynči obvinených participujú žiaľ aj viacerí novinári takzvaných mienkotvorných médií nielen bulvárnymi a zavádzajúcimi titulkami svojich článkov (čo by sa dalo za istých okolností akceptovať, kedže v dobe mediálneho pretlaku všetkých možných informácii je nutné čitateľa zaujať „dobrým“ titulkom) ale nie je celkom košér, keď títo novinári následne aj v samotnom článku nepodávajú úplný sumár im známych informácií (napriek tomu, že nimi evidentne disponujú z príslušných spisov), ale naopak ich selektujú a snažia sa podsunúť čitateľovi ako objektívny fakt, že vina obvinených v týchto kauzách je už istá.

K týmto kauzám sa vyjadrovali už aj naslovovzatí odborníci. Napr. bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti advokát JUDr. Vačok alebo bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a v súčasnosti predseda súdnej rady SR JUDr. Mazák.

Obaja experti sa vyjadrili v tom zmysle, že je otázne, či nakoniec budú všetci obvinení v týchto kauzách aj právoplatne odsúdení. Tento názor expertov, ctiacich si dôsledne prezumpciu neviny je tak v ostrom protiklade s mediálnymi výstupmi viacerých tzv. mienkotvorných novinárov, ktorí vinu obvinených v OČISTCI prezumujú, hoc základná právna zásada v trestnom konaní je prezumpcia neviny a tá sa týka aj obvinených v kauze „OČISTEC“.

Na základe mojej skromnej právnickej praxe (cca. 20 rokov) si dovolím vyjadriť svoj názor ako advokát tiež obdobne ako ho mohli vyjadriť vyššie menovaní a to všeobecne k základným „pozíciám“ a „výstupom“ v trestnom procese:

1. je vysoko pravdepodobné, ak nie isté, že všetci tzv. kajúcnici budú právoplatne odsúdení. Ich tresty bude s veľkou pravdepodobnosťou vzhľadom na ich priznanie výrazne nižšie ako by boli, ak by im ich „vina“ bola riadne a procesne dokázaná.

(Platí: priznanie je poľahčujúca okolnosť, ale istý trest)

2. je vysoko pravdepodobné, že väčšina, ak nie všetci z tých, ktorí sa nepriznajú k vine, nebudú právoplatne odúdení.

(Platí: Zásada in dubio pro reo, ktorá je špecifickým výrazom zásady prezumpcie neviny, vyžaduje, aby sudcovia nevychádzali z predpojatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, ktorý je mu kladený za vinu, aby dôkazné bremeno spočívalo na obžalobe a aby prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného)

To, že niektorí obvinení v kauze Očistec skončili vo väzbe neznamená, že obvinení sú vinní ako sa snažia vsugerovať verejnosti viacerí novinári. Rozhodnutie o väzbe totiž nie je rozhodnutím o vine či nevine obvineného. Súd sa preto pri rozhodovaní o väzbe nezameriava na hodnotenie viny, obhajoby obvineného alebo dôkazov spôsobom upraveným v § 2 ods. 12 Tr. por., ale skúma predovšetkým to, či sú splnené materiálne a formálne podmienky väzby (II. ÚS 626/2016).

V tejto súvislosti je snáď vhodné ešte pripomenúť, že v tomto štádiu trestného konania možno vychádzať i z takých dôkazov, ktoré neskôr (ak bude podaná obžaloba) nebudú z procesného hľadiska použiteľné v konaní pred súdom.

Zároveň je potrebné uviesť, že nejednoznačnosť a značná rozpornosť výpovedí svedkov bez toho, aby boli tieto výpovede podporené ďalšími objektívnymi, hodnovernými a nespochybniteľnými dôkazmi tvoriacimi ucelenú a logicky vzájomne obsahovo korešpondujúcu reťaz dôkazov, môže vyvolať vážne pochybnosti o možnosti ustálenia nepochybného záveru o tom, že ten-ktorý obžalovaný žalovaným skutkom naplnil pojmové znaky toho-ktorého trestného činu a spolu s prirodzenými ľudskými pochybeniami a chybami, možnými procesnými pochybeniami na strane OČTK počas dlhoročného trvania trestného konania a predpokladanou aktívnou profesionálnou činnosťou advokátov obvinených môj názor je uvedený vyššie.

Je preto namieste apelovať, aby predovšetkým novinárska obec tzv. mienkotvorných médii dôsledne dbala na ustanovenie článku 503 Ústavy Slovenskej republiky aj u obvinených v kauze Očistec a nevzbudzovala falošné nádeje verejnosti, ktoré sa po rokoch môžu premeniť na ešte väčšiu frustráciu potvrdzujúcu neexistenciu právneho štátu s možnými nedoziernými následkami na demokratické zriadenie Slovenskej republiky a členstvo Slovenska v Európskej únii.

Záverom tiež dovoľujem si uviesť, že právny Očistec je skoro vždy odlišný od Očistca božieho, rovnako ako spoveď pred smrťou je skoro vždy odlišná od výpovede obžalovaného, ktorý bol právoplatne spod obžaloby oslobodený.

In dubio pro reo…

1Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

2VZHĽADOM na extrémnu situáciu, kde okolnosti a informácie nasvedčujú o totálnom zlyhaní viacerých orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, rozklade právneho štátu a existencií vážnych podozrení, že najmä, nie však iba tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú považujem za čiastočne zmysluplné aplikáciou článku 26 Ústavy Slovenskej republiky informovať širokú verejnosť, OČTK ako aj ďalšie subjekty monitorujúce moju osobu o závažných zisteniach a informáciách, ktoré v celom ich kontexte a komplexe ako sú uverejnené na tomto blogu https://gurtlervlado.blog.pravda.sk a web stránke www.gurtler.sk môžu napomôcť k tomu, aby ustanovenie článku 1 Ústavy Slovenskej republiky aj reálne platilo.

3Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

Šéfka Tajnej služby USA Kimberly Cheatleová

Za zlyhanie pri atentáte padla prvá hlava. Šéfka Tajnej služby priznala chybu a odstúpila

23.07.2024 18:50

Ešte v pondelok Kimberly Cheatleová presviedčala Kongres, že je tou pravou pre vedenie Tajnej služby, dnes si už priznala prehru a vzdala sa funkcie.

Maroš Žilinka

V prípade únosu študentky v Bratislave prokurátor navrhuje obnovu konania

23.07.2024 18:29, aktualizované: 18:47

Dôvodom sú nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.

taxi policajti

Bratislavskí policajti skontrolovali 12 taxikárov. Osem z nich dostalo pokutu

23.07.2024 18:13

Medzi najčastejšie porušenia zákonov patrilo vykonávanie činnosti vozidlami, ktoré neboli označené predpísaným spôsobom.

Michail Zygar  Impérium musí zomrieť

Poukázal na pravdu: Moskovský súd odsúdil známeho ruského novinára Zygara

23.07.2024 17:41

Zygar sa aj mimo Ruska stal známym vďaka svojmu bestselleru Všetci mocní Kremľa.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 187262x
Priemerná čítanosť článkov: 5061x

Autor blogu