Založ si blog

Očistí OČISTEC tajné služby od porušovateľov zákonov?

Policajná akcia s príznačným názvom „OČISTEC“ 🙂 vyústila do dočasného obmedzenia osobnej slobody osôb, ktoré sú až do právoplatného súdom preukázania viny nevinnými osobami.

Títo dočasne obmedzení na slobode, viacerí z nich žijúci na dôchodku, majúci stabilný, pomerne slušný príjem z dôchodkov, riadne majetkovo zabezpečení sa vo väzbe ocitli okrem iných skutočností aj na základe výpovede kajúcnika.

Kajúcnika tento piatok podľa medializovaných správ prepustili z väzby.

Extrémny stav rozvratu právneho štátu na Slovensku spolu s verejným záujmom médií vyústili do stavu, že meno tohto kajúcnika je všeobecne známe, takže snáď neprezradím žiadnu utajovanú skutočnosť, keď uvediem verejne známe veci, okrem iného aj to, že tento kajúcnik v roku 2012 na základe plnej moci podpísal zmluvu na ochranu majetku tajnej služby1 atď..

Čo je zaujímavé na tejto zmluve podpísanej kajúcnikom za subjekt na jednej strane a riaditeľom tajnej služby za subjekt na druhej strane a ďalších s tým súvisiacich záležitostiach?

Viac vecí, ale dovolím si upriamiť pozornosť čitateľov, OČTK ako aj ďalších subjektov monitorujúcich moju osobu len na niektoré zjavné a viditeľné nezrovnalosti v zmluve, na ktorej je uvedený kajúcnik konajúci na základe generálnej plnej moci a tiež aj riaditeľ tajnej služby:

1. v mene dodávateľa konal: JUDr. Ľudovít Makó, generálna plná moc. O tom, že konanie fyzickej osoby za štatutára právnickej osoby je značne právne problematické som písal už v článku týždenníka TREND v roku 2003. Viac v článku s názvom: Konateľa nemožno robiť na plnú moc Hovoriť „Ja nič, ja konateľ“, zákon už rok nedovoľuje 7.1.2003, TREND –https://gurtler.sk/publikacie/

2. Dodávateľ sa zaviazal, že ku dňu podpísania zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi na odsúhlasenie internú smernicu pre výkon strážnej služby. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha – smernica podľa čl. 4, bod 4.1.1 tejto zmluvy a poistná zmluva podľa čl.5, bod 5.1 tejto zmluvy.

Nejaká smernica je priložená k zmuve s tajnou službou, je ale podivuhodné, že subjekt uvedený v smernici je označený inak ako dodávateľ v zmysle zmluvy s tajnou službou.

3. Pracovný poriadok a etický kódex, ktorý má tvoriť prílohu, je uvádzaný na tiež iný subjekt ako je subjekt označený ako dodávateľ v zmysle zmluvy s tajnou službou.

Tieto zdanlivé „drobnosti“ by možno bolo dobré, keby boli vysvetlené. Či už kajúcnikom prepusteným z väzby na slobodu alebo bývalým šéfom tajnej služby.

Došlo pri uzavretí tejto zmluvy k porušeniu zákonov SR?

Je celkom možné, že sa ukáže, že sú to len „drobné nedostatky či porušenia“ zákonov SR.

Alebo možno aj nie.

V rámci procesu očisty spoločnosti od subjektov a osôb, ktoré v minulosti ne/vykonávali činnosti smerujúce k odhaľovaniu, vyšetreniu a potrestaniu VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, PARTICIPUJÚCICH NA KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky požiadam ako uvedomelý občan Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu o kontrolu tejto zmluvy podpísanej kajúcnikom konajúcim na základe generálnej plnej moci a podpísanej aj šéfom Národného bezpečnostného úradu (tajnej služby).

Výstup (informácie/ie) kontrolnej činnosti Osobitného kontrolho výboru Národnej rady Slovenskej zloženého z osôb (poslancov) z ktorých väčšina je bez právneho vzdelania, z ktorých minimálne jeden má len stredoškolské vzdelanie by mala verejnosť spoznať v celom rozsahu a to napriek tomu, že schôdze tohto výboru sú neverejné, keďže v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o

a)  nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci,

b)  trestnej činnosti verejných činiteľov,2)

c)  nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,

d)  závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,

e)  platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov.

1To, že NBÚ je tajnou službou skonštatoval aj Ústavný Súd Slovenskej republiky v bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96: 

NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. 

Planéta COVID. Koľko mŕtvych treba na reštart PLANÉTY ?

17.11.2021

Lockdown, izolácia, prežitie, nesmrteľnosť na planéte COVID je dnes prioritou. Hlavne v Európe. Na našom Slovensku zvlášť a obzvlášť. Nikto nesmie zomrieť, lebo každý chce žiť večne. Politici sveta a na Slovensku sa rozhodli, že zachránia svojich občanov pred smrťou udusením, aby im umožnili žiť večne dovtedy, kým títo občania nezomrú na starobu, rakovinu, infarkt, [...]

Lipšicovská mafia chcela zabásnuť šéfa tajnej služby. Skončí hajzel v base ?

18.09.2021

„Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku“, uvádza na svojom FB profile poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Expremiér a doktor práv Fico na tlačovej konferencii verejne odhalil, že plán lipšicovskej mafie smeroval aj k zatknutiu šéfa tajnej služby1 a doktora práv [...]

Kto z koho v NAKA? Navrhla „Kočnerovu opičku“ za ústavnú sudkyňu. Teraz končí v súdnej rade. O čo ide vo „vojne policajtov“?

16.09.2021

Bez výraznejšieho záujmu novinárskej obce sa udiala mimoriadne významná udalosť. Osoba, ktorá významným spôsobom ovplyvnila v posledných rokoch súdny stav na Slovensku, končí v Súdnej rade Slovenskej republiky. Ako táto osoba ovplyvnila súdny stav? Napríklad aj tým, že JUDr. Lenka Praženková z titulu funkcie predsedníčky súdnej rady umožnila, aby sa pravidelným a [...]

telefón, ruky, mobil

V Česku zaznamenali sofistikovaný podvod, varujú pred falošnými exekúciami

15.08.2022 22:59

Podvodníci ľuďom posielajú SMS správy, kde ich informujú o vymyslenej exekúcii.

Robert Fico

Fico: Zrušenie práva veta je pre Smer neprekročiteľná červená čiara

15.08.2022 20:08

Fico tvrdí, že právo veta členských krajín EÚ má obrovský význam v praktickom živote.

Ukrajina Rusko vojna Charkov uarus

Ukrajina s protiútokom vyčkáva, Rusi sa obracajú na Severnú Kóreu. Smeruje svet do veľkej vojny?

15.08.2022 19:48

Ako sa vyvíja vojna na Ukrajine a ako veľmi vážne máme brať zbližovanie sa Ruska so Severnou Kóreou? V podcaste denníka Pravda odpovedá generál Pavel Macko.

Kajetán Kičura

Kičura zlaté tehličky mal. Podľa polície boli aj v sejfe, len v bankovom

15.08.2022 18:45

Robert Fico uviedol, že Kičurove zlaté tehly v sejfe sú blud, a Kičura nemá ani sejf. Polícia na to reagovala, že tehličky existujú a v sejfe ich mal - v bankovom.

gurtlervlado

Okolnosti ma donútili po rokoch vrátiť sa k písaniu blogov. Verejnosť sa dozvie naozaj šokujúce odhalenia ako funguje korupcia v súdnictve, v justičnom systéme, ako korupčníci hrajú svoje hry, ako falošní mesiáši idú spasiť slovenskú justíciu a pritom sú to len falošní judáši chrániaci vlastný korupčný systém s pomocou zapredaných médií atď.. Moje blogy budú pravdivé, založené na faktoch a poznatkoch, ktoré som získal počas mojej viac ako dvadsať ročnej právnickej praxe. Tie najlepšie znalosti a skúsenosti som získaval najmä v zahraničí, v krajinách ako napr. Cyprus, Panama, USA, Írsko, Španielsko, Hong Kong. Na Slovensku som prežil tiež isté obdobie života a po istom období snahy zmeniť túto krajinu v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí som pochopil, že dielo Jonáša Záborského Dva dni v Chujave má stále niečo do seba. Každopádne odhalenia v mojich blogoch snáď niekomu otvoria oči a niekomu otvoria niečo iné. A na záver heslo, ktoré by malo platiť aj keď väčšinou na Slovensku nefunguje: Las acciones hablan más que las palabras, Skutky namiesto rečí a Actions speak louder than words. Takže začíname priatelia aj nepriatelia moji. Viac aj na mojej web stránke gurtler.sk

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 169255x
Priemerná čítanosť článkov: 4574x

Autor blogu