3. Mučenie podľa Dr. Fica a rozklad právneho štátu

27. novembra 2020, gurtlervlado, národný bezpečnostný úrad tajné služby

Čítaj1 len ak máš IQ 108 a viac a/alebo si príslušníkom tajnej služby. Inak ho nepochopíš, šifru nenájdeš a je to waste of time.

Poďme teda IN MEDIAS RES2.

Expremiér Fico v poslednom období viackrát uviedol, že väzba sa zneužíva ako mučiaci nástroj.

Väzbou – týmto mučiacim nástrojom sa môže siahať nevinným3 obvineným na osobnú slobodu a je potrebné mimoriadne zvýšiť pozornosť a citlivo vyhodnocovať, či neprichádza na tomto základe k rozkladom základov právneho štátu. Túto myšlienku vyslovil známy právnik. 

…Ani u neho ako u vysoko postaveného príslušníka PZ sa nepredpokladá, že bude v lepšom prípade hrať na dve strany a v horšom prípade úplne opustí pozíciu, v ktorej má pomáhať a chrániť práva a oprávnené záujmy občanov ako aj dodržiavanie právneho poriadku Slovenskej republiky a prejde na nesprávnu, teda zlú stranu. Ak sa takéhoto protiprávneho konania majú dopúšťať osoby, ktorým je Ústavou alebo inými zákonmi zverená rozsiahla právomoc a ktoré vo svojom postavení majú garantovať výkonom funkcie a osobnostnou výbavou dodržiavanie zákonnosti, je potrebné mimoriadne zvýšiť pozornosť a citlivo vyhodnocovať, či neprichádza na tomto základe k rozkladom základov právneho štátu, a to v dôsledku závažného ohrozovania skutočností, ktoré jednak podliehajú istému stupňu a režimu utajenia a majú slúžiť nielen na odhaľovanie, objasňovanie a preukazovanie, ale tiež na predchádzanie trestnej činnosti. Ak sme mali dospieť do situácie zistenia dôvodnosti podozrenia z protiprávneho konania u vysokopostavených príslušníkov PZ a prokuratúry, je aj podľa názoru súdu na mieste použiť všetky zákonné prostriedky na zamedzenie rozpínania škodlivých následkov a teda aj siahnuť obvineným v takomto prípade na ich osobnú slobodu4. Tieto myšlienky vyslovil sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku 25. októbra 2020.

Na záver je potrebné uviesť, že všetko vo svete je vyvážené. 

Mimoriadne dôležitá je pšenička, ktorá potrebuje zem a sĺnko a z ktorej po jej zomletí  pekári každé ráno napečú chlebík. Sĺnko musí svietiť, aby mohla pšenička zo zeme vyrásť. A tiež pšenička potrebuje vodu. Dážď z nebies, aby pšenička nevyschla, aby ju sĺnko nespálilo.

Ďakujem za všetky informácie a podnety, ktoré mi zasielate (viete kde) a dodávate (viete ako), ktoré pôsobia v týchto tažkých časoch ako dar z nebies preto, aby som všetkým hladným po pravde prinášal duchovnú obživu5na tomto blogu a chránil tak Vás aj seba pred tajnými službami6, ktoré  svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť rozkladali/jú a/alebo deštruovali/ujú.

1 V časoch Korony je duchovná obživa, ktorá veriacim má v kostoloch odovzdávaná byť obmedzená. A preto je možné duchovne sa obohatiť hlavne virtuálne, na internete. K tomu slúžia aj myšlienky v mojich blogoch, ktorých pochopenie vyžaduje IQ 108 a viac. V každom z blogov je totiž ukrytá šifra. Kým v časoch nekorony a neinternetu sa šifry a posolstvá odovzdávali cez mŕtve schránky, dnes v časoch korony sa šifry a posolstvá šíria aj blogmi a hoaxami.

2 Odhalenia v tomto blogu budú brutálne a čerti ochraňujúci kyberpriestor by ich mohli dokonca nazvať aj hoaxami, ale neverte tomu. Každý hoax je aj súčasťou propagandy a každá propaganda je aj súčasťou politiky.

3 Viac aj v blogu s názvom: Obvinení v OČISTCI sú nevinní – https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/17/obvineni-v-ocistci-su-nevinni/

4 7Tp/3/2020

5 Viac aj v blogu s názvom: Slnko a dážď https://gurtlervlado.blog.pravda.sk/2020/11/18/slnko-a-dazd/

6Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia. Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami. V prípade zlyhania/zlyhávania volených civilov v kabinete a parlamente nastupuje občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).